Vägen till fossilfria transporter

21 november, Hässleholm

Lab om fossilfria transporter. Välkomna till en mycket intressant dag hos Henrik Rosdahl och hans team på Bergendahls.

Leave a comment